aankooprapport

Horeca Aankooprapport

Wilt u een uitgebreid rapport waarin de waarde wordt bepaald van het bedrijf dat u wilt overnemen, maar waarin ook wordt gekeken naar onderhoud en werking van de inventaris, bouwkundige staat, huurprijs en huurcontract, dan kunt u een Horeca Aankoop Rapport laten opstellen. Een Horeca Aankoop Rapport geeft u een duidelijk totaalbeeld en inzicht in de waarde van het bedrijf dat u wilt gaan kopen. Dit rapport geeft u meer houvast bij onderhandelingen en biedingen en onderbouwing naar uw bank.

 

Inhoudend:

Economische Waarde
Waardebepaling van Inventaris Goodwill en Huurdersbelang.
Conclusie en aanbevelingen

Technisch deel
Beoordeling van onderhoud en werking van de inventaris en bouwkundige staat.
Conclusie en aanbevelingen

Huurcontract
Toetsing huurcontract en huurprijs
Conclusie en aanbevelingen

 

Wat kun je met dit rapport

Financieel deel
Geeft inzicht in de economische waarde (vrije marktwaarde). U kunt hiermee uw voordeel doen bij onderhandelingen en biedingen.

Technisch deel
Geeft inzicht in de staat waarin de apparatuur zich bevindt, de werking ervan, te verwachten onderhoud en/of vervangingen, bouwkundige staat van het pand en huurdersbelang.

Huurcontract
Hierbij wordt de inhoud van het huurcontract onder de loep genomen en met name gekeken naar looptijd, bedingen en overdraagbaarheid en evt andere beperkende bepalingen. Verder wordt gekeken of de huur enigszins marktconform is en in verhouding is met de te behalen omzetten.
Basisbedrag per waardebepaling €  385,00. Toeslag per m2 bedrijfsoppervlak € 0,85 Reiskosten per km (uit en thuis) € 0,35

Voorbeeld:
Restaurant in Groningen / 150 m2      Basis              385,00
Oppervlakte toeslag 150m2                                           127,50
Reiskosten       Emmen > < Groningen 120 km           42,00
.                                                                             Totaal    554,50

Bedragen zijn exclusief BTW