facilitaire bemiddeling

Facilitaire diensten Wubbolt Horeca Makelaardij

Neem gerust contact met ons op.
ALTIJD GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK om kennis te maken en te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.

 

U wilt uw bedrijf verkopen maar geen hoge makelaarskosten.
Dan zit u met de nieuwe methode facilitaire dienstverlening van WHM goed.
Tot wel 55% goedkoper dan de gebruikelijke makelaarscourtages.
Een paar duizend euro is dus snel bespaard.
De basis in het kort:

  • Voor de verkoop zetten wij uw bedrijf breed in de markt op meerder horecagerichte sites tegelijk en met een maandelijkse plaatsing in een gerenommeerde horecakrant met een oplage van circa 25.000. Inclusief telefonisch info en advies en ondersteuning m.b.t. verkoop en verkoopstrategie. Dit alles tegen een abonnement van € 30,00 per maand en per maand opzegbaar.
  • Alle overige dienstverlening is gesplitst in modules en deeltaken.
  • U geeft opdracht tot en betaalt alleen voor dat wat u belangrijk vindt dat wij voor u verzorgen tegen deeltaak vergoedingen.

Zo kunt u bijvoorbeeld taken zelf ter hand nemen zoals de bezichtigingen en misschien zelfs tot overeenstemming komen met een kandidaat, dan hoeft u alleen nog het contract op te laten stellen. U kunt dus zelf bepalen wat u zelf wilt doen en wat u door ons wilt laten verzorgen. Voor de deeltaken hoeft u niets vooraf af te spreken of vast te leggen in een opdracht U geeft op het moment dat u vindt dat het nodig is aan de deeltaak uit te laten voeren. Op deze wijze kunt u aanzienlijk besparen op uw makelaarskosten.

  • Bij een geslaagde juridische overdracht betaalt u dan nog slechts een beperkte wervingsbonus

Bij een geslaagde bemiddelingsopdracht is altijd de overeengekomen bonus verschuldigd ongeacht via welke kanalen, (ons kantoor, rechtstreeks via u of derden) de partij is aangedragen, bekend is geworden met, of contact heeft gelegd. Tevens is de bonus verschuldigd indien u binnen 6 maanden na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst alsnog een overeenkomst aan gaat met een kandidaat welke gedurende de bemiddelingsperiode in beeld was.

Al met al. Zeer goedkoop uw bedrijf breed in de markt zetten met de facilitaire diensten van WHM

 

Uit concurrentieoverwegingen zijn de bedragen niet vermeld.

DEELSTUKKEN

Intake
Foto’s maken,   Opnemen bedrijfsgegevens,   Waardebepaling,   Samenstellen dossier, Opstellen advertentieteksten,
Plaatsing op websites
Wubbolt.nl
Horecasite.nl
Horecamakelaar.nl,
Mijnhorecaplein.nl
en maandelijkse advertentie in de krant horecavizier,
Intakekosten: Eenmalig     €    235,–

2    Doorlopend beheer van uw dossier en plaatsing op sites en adverteeropties
Geïnteresseerden voorzien van beschikbare bedrijfsinformatie, telefonisch en/of brochure
Kandidaat kopers één op één naar u doorverwijzen voor nadere informatieverstrekking en bezichtigingen.
Telefonisch info en advies  en ondersteuning m.b.t. verkoop en verkoopstrategie
Adverteer en beheerkosten     €    30,– p.m.

=================================================================================================

Overige taken: Uitsluitend met uitdrukkelijke opdracht door u aangegeven

3    Losse taken naar wens voor u te verzorgen
*    Begeleiden van bezichtigingen
*    Voeren van bemiddeling bij onderhandelingen
*    Bespreken en vastleggen overnameafspraken
*    Afhandeling ondertekening contracten door partijen
*    Afhandeling oplevering en overdracht
Op basis van uurtarief € 60,–

Bonus bij het slagen van de onderhandelingen door opdrachtgever en/of WHM resulterend in een verkoop, huurkoop, verpachting en/of verhuur Onroerend Goed van het te bemiddelen object           €   ____,– (in overleg)

4    Opstellen contracten en afhandeling ondertekening                                          

                Koopovereenkomst      Onroerend Goed                                             €   _750,–
                                                              Onderneming / Inventaris                         €   _485,–
                Overeenkomst                Huurcontract Onroerend Goed                   _485,–
                                                              Verpachting Onderneming                           _485,–
                                                              Huurkoop Onderneming                               _485,–
Inclusief bespreking en vastleggen overnameafspraken
Bij een combinatie voor het opstellen van twee overeenkomsten de tweede contract (€ 485,–) met 30% korting

 

Overige taken: Voor alle werkzaamheden en/of diensten welke niet onder de opdracht vallen en werkzaamheden ten behoeve van derden, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst en overig en niet zijn omschreven in de VMH-voorwaarden, handteren wij een uurtarief van € 60,–.

 

Betaling: periodieke deelbetalingen achteraf of bij vooruit, zulks naar keuze WHM

  • (1) bij opdracht, (2) per 6 maand achteraf,
  • (3) en (4) per geval van bemiddeling,
  • Bij niet of niet tijdige betaling van de beheerkosten volgt verwijdering van advertenties van de sites, waarbij de opdracht gewoon door blijft lopen. Kosten herplaatsing € 40,00

Opdrachtbevestiging en ondertekening akkoord tarievenlijst en algemene voorwaarden.
Opzegbaar per dag door middel van e-mailbericht. De maand waarin opgezegd wordt telt mee als beheerperiode.
Alle bedragen zijn exclusief BTW