overdrachtsvormen

Overdrachtsvormen van uw bedrijf (verkoop, verpachting, huurkoop)

Verkoop van de Exploitatie (Inventaris, Goodwill en Huurdersbelang)
Als u de exploitatie van uw horecabedrijf verkoopt, dan verkoopt u een economisch functionerend geheel van aangesloten en functionerende horecainventaris met een klantenkring. De inventaris is wel duidelijk maar de goodwill is de waarde voor een zekere omzet die de klantenkring genereert. Het huurdersbelang is dat deel van de inventaris dat door zijn aard min of meer onderdeel van het pand geworden is. Hierbij kunt u denken aan ventilatie of systeemplafonds.

 

Exploitatie Verhuren/verpachten, huurverkoop/huurkoop van de Exploitatie (pachten)

Als de verkoop van u bedrijf niet echt wil vlotten dan kunt u overwegen uw bedrijf/inventaris te gaan verhuren of in huurkoop te geven.

Pacht: Verhuur van inventaris (ook wel pacht genoemd).

Huurkoop: van inventaris. Het verkopen van uw bedrijf waarbij de overnamesom in termijnen wordt afbetaald. Pas als de laatste termijn voldaan is gaat het eigendomsrecht over op de koper. U kunt het vergelijken met het op afbetaling kopen van bijvoorbeeld een televisie.
Aan het verhuren (verpachten) of in huurkoop geven van uw inventaris zitten echter wel een aantal haken en ogen. Belastingtechnisch gezien wordt door de belastingdienst de verpachting met recht van koop of in huurkoop gegeven inventaris gezien als zijnde “verkocht”. Dit houdt in dat u misschien moet afrekenen met de belastingdienst terwijl u de koopsom nog niet en misschien wel helemaal niet op uw rekening ziet bijgeschreven.
Dan is er het morele aspect. Een pachter of huurkoopnemer heeft per saldo al weinig tot geen geld. Als het dan met uw in pacht of huurkoop gegeven bedrijf niet zo goed gaat leert de praktijk dat uw pachter/huurkoop nemer de sleutels inleveren en u achterlaten met de ellende.
Als u al op deze wijze een overnameconstructie wilt aangaan adviseren wij dat de overnamekandidaat een redelijk deel gelijk als borgstelling of aanbetaling doet. De overnamekandidaat moet het gevoel hebben dat hij wat te verliezen heeft.

Er is echter nog hoop. U kunt uw bedrijf ook nog overdoen met een redelijke aanbetaling met een lening al dan niet achtergestelde lening gekoppeld aan een akte van verpanding. Let wel op de rechtsgeldigheid hiervan. WHM kan u met al deze opties verder ondersteunen met advies en de juiste contracten.

Dan is er nog de optie voor een geruisloze overdracht.

Bij deze constructie moet er eerst een drie jarige samenwerking zijn in bijvoorbeeld een VOF of bijvoorbeeld overdracht aan een werknemer of familielid welke ten minste drie jaar aantoonbaar bij u op de loonlijst staat. Hierbij wordt de belasting die u zou moeten betalen in verband met de staking doorgeschoven naar de overnamekandidaat. Dit belastingbedrag kan dan (deels) in mindering gebracht worden op de overnamesom, waardoor deze aanzienlijk lager kan uitvallen.

U hoeft dan niet af te rekenen met de belastingdienst. Uw accountant weet hier het fijne van.

Een andere optie is nog de Commanditaire Vennootschap, waarbij u optreed als Stille Vennoot en de koper als Beherend Vennoot. Deze constructie is interessant bij hoge stakingswinsten. Overleg met uw accountant en Horecamakelaar.