uw bedrijf in de etalage

uw horecabedrijf in de etalage

Om uw horecabedrijf beter te kunnen verkopen is het zaak om te zorgen dat uw horecabedrijf er voor de potentiële kopers netjes en verzorgd uit ziet. Veel mensen kunnen niet, laat ik het maar zo zeggen, door de rommel heen kijken. Rommel schrikt kopers vaak af. Het is dus zaak dat uw horecabedrijf er in alle opzichten netjes bij staat.
De volgende zaken spelen een belangrijke rol of de keuze op uw horecabedrijf valt.
Zorg dat de inventaris goed functioneert, schoon is en repareer beschadigingen.
Vloerenbedekking , wanden en plafond moeten er netjes uit zien. Vlekken in vloerbedekking, lekkageplekken en beschadigde wanden en gebroken tegelwerk zijn geen visitekaartje en is het goed hier wat aan te doen. Hier en daar doet een likje verf wonderen.
Opgeruimd staat netjes. Hier hoeft niet zo veel aan toe gevoegd te worden. Ruim alle troep van niet regelmatig te gebruiken materialen op. Spullen welke op de grond staan en liggen zijn vaak een doorn in het oog. Ruim ook voor een bezichtiging de emballage op en zorg dat alles netjes gesorteerd is. U straalt hiermee uit dat u een nette ondernemer bent waar men op kan vertrouwen.
Zorg dat inzichtelijk is hoe de omzet tot stand komt over de verschillende omzetgroepen en zorg dat alle belangrijke stukken aanwezig zijn. Zie hiervoor ook de tekst “Verzamelen van stukken”.

Horecabedrijf verkopen – verlies- en winstrekening

De verlies & winstrekeningen met toelichting (specificatie van alle hoofdposten) over de laatste drie jaar, geeft de koper een duidelijk inzicht in uw omzet, kosten en resultaten. Deze zijn bij voorkeur samengesteld door uw financieel adviseur. De “toelichting” op de verlies & winstrekening is de specificatie van alle hoofdposten. Uw accountant weet wat hier bedoeld wordt.
Hoe hoger de resultaten in uw bedrijf, des te meer is de koper bereid te betalen voor met name de Goodwill. Dit houdt dus in dat u het resultaat moet proberen op te krikken. Aan de voorgaande jaren kunt u niets meer veranderen, maar voor het lopende jaar wel en daar wordt door koper het meest nadrukkelijk naar gekeken. Veel privé dingetjes en andere niet zakelijke kosten worden vaak op de zaak geboekt. Haal zoveel mogelijke kosten uit de boekhouding welke in principe niets met de bedrijfsvoering te maken hebben.

Horecabedrijf verkopen en verplichtingen

Kopers willen als ze uw bedrijf overnemen kunnen doen en laten wat zij er mee willen en niet vast zitten aan contracten welke lange termijn verplichten leggen op hun nieuw te voeren bedrijfsactiviteiten. Gewone abonnementen en onderhoudscontracten zijn kortlopend van duur en op kortere termijn opzegbaar. Maar langlopende energiecontracten, brouwerijcontracten en contracten met speelautomaten exploitanten  wil een koper meestal niet overnemen.  Hoe minder contractuele verplichtingen u hebt, hoe beter. Zo wil de koper ook graag verder met door hem zelf aangenomen personeel en niet vast zitten aan uw personeelscontracten. Voor flexibiliteit in uw personele bezetting kunt u wellicht aan payrolling denken. Hebt u uw personeel op uw eigen loonlijst staan zorg dan zoveel mogelijk voor kortlopende contracten.
In de voorraad zit vaak veel geld welke uw liquiditeit drukt. Ten tweede is het gebruikelijk dat de voorraad apart over genomen wordt door de koper. De koper wil zo min mogelijk van uw voorraad over nemen. Vaak kan hij er zelfs niets mee omdat hij een andere menukaart gaat voeren. Het is dus zaak om uw voorraad zo klein mogelijk te houden.

Horecabedrijf verkopen en uw huurcontract

Het huurcontract van uw bedrijf gaat in principe over op de andere koper. De koper wil het liefst een  garantie dat hij niet op kortere termijn te maken krijgt met een huuropzegging. Probeer dus zoveel mogelijk huurafspraken te maken voor de lange termijn. Als u uw bedrijf wilt verkopen moet u nooit uw huurcontract opzeggen. De verhuurder kan de vekoop van uw bedrijf tegenhouden door uw overnamekandidaat niet te acceptern als nieuwe huurder. U hebt namelijk met het opzeggen van het huurcontract uw wettelijk recht op een indeplaatsstelling verspeeld.
Informeer uw verhuurder tijdig over uw voorgenomen verkoopplannen. Verhuurders houden er niet van voor een voldongen feit geplaatst te worden. Zo kunnen ze ook een beetje wennen aan het idee dat er straks een andere huurder komt. Een goede relatie met uw verhuurder is daarom wenselijk.