verkooptips

Verkooptips bij verkoop van uw horecabedrijf

Verlies en Winstrekening

Verstrek aan een kandidaat uitsluitend de Verlies & Winst-rekening met de toelichting. De rest van uw jaarrekeningen zijn uw privégegevens en niet voor kandidaten bestemd.

WOZ-waarde

Tegenwoordig gaat men steeds vaker af op de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de waarde van een pand. Dit is voor huizen redelijk te doen aangezien gemeenten veel vergelijkingsmateriaal hebben en het kadaster hen van koopprijzen voorziet. Bij bedrijfsonroerend goed wordt er vaak een slag naar geslagen en kan dus niet op een redelijke wijze een indicatie vormen voor de werkelijke waarde. Geef de waarde van de WOZ dan ook niet zomaar prijs. Doe dit alleen dan als u vindt dat de WOZ waarde aan de hoge kant is.

Vraagprijs

De vraagprijs, hoe komt u aan dit bedrag en hoe is de verdeling Inventaris en Goodwill. Niet op ingaan. De vraagprijs is over het totaal vastgesteld . Daar zal de kandidaat het mee moeten doen. Als de koper wil weten wat de waarde is dan moet hij het maar laten taxeren.

Balanswaarde 

Ook vragen kopers vaak wat de balanswaarde van de inventaris is. Deze waarde is de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen over het aantal jaren waarop u het bedrijf uitvoert. Bijvoorbeeld een kassasysteem is op de balans misschien na 5 jaar afgeschreven en niets meer waard. Toch is de economische waarde misschien nog wel € ……,–. U hebt de vraagprijs voor uw horecabedrijf samen met de makelaar vastgesteld op basis van de economische waarde. De balanswaarde moet u dus niet vrij geven.

Voorraad

De voorraad hoort niet bij de overname en zal dus apart betaald moeten worden. Hierover kunt u met de koper afspreken wat u wilt. Let wel op dat u hierover snel meningsverschillen kunt krijgen. Wat wordt wel en niet meegerekend tot de voorraad. De makelaar weet wat hier voor u de beste opties zijn.

Voorbehoud en Opties

Leg u niet te snel vast aan het afgeven van opties en voorbehouden van financiering. Deze belemmeren u enorm in de voortgang van onderhandelingen van eventuele andere kandidaten.

De waarheid       

In de meeste overnamecontracten zijn bepalingen opgenomen over de werking van en eigendom van de inventaris. Vertel de waarheid over de verborgen gebreken achter de inventaris.  Inventaris aan u in bruikleen gegeven, geleased of in huurkoop gekocht zijn niet uw eigendom. Bij het verzwijgen hiervan kan een koper u naderhand claims opleggen of zelfs aangifte tegen u doen wegens oplichting.

Onderzoeksplicht

U hoeft natuurlijk ook niet alles te vertellen. Alles wat een koper redelijkerwijs zelf zou kunnen waarnemen of na kunnen trekken hoeft u niet te vertellen. Dit valt onder de onderzoeksplicht van de koper zelf.

Laat u niet uit de tent lokken

Een vaak gehoorde reactie is, Goodwill is niets waard en die inventaris kan ik voor een prikkie overal kopen. Let wel, uw bedrijf is een functionerend bedrijfseconomisch geheel van aangesloten en functionerend op het net van gas water en elektra, vloeren, wanden en technische installaties en dus is het geheel meer waard dan de losse inventarisdelen. Ook is er altijd Goodwill. Zolang uw bedrijf dagelijks gasten ontvangt die komen op basis van uw goede naam en kwaliteit, is er sprkae van Goodwill.